Podnikanie

Upchalo sa Vám potrubie?

V prevádzke, na pracovisku a často krát aj v domácnosti sa vyskytne problém s upchatým potrubím, ktorý pri dlhodobom nerieši situácie vyústi až do havarijného stavu.

Neodkladajte riešenie, ale čo najskôr si zavolajte našu službu krtkovanie, ktorej kvalifikovaný a rýchly prístup oceníte a najmä urýchlene odstránite upchaté potrubia alebo odtoky.

Všetky kanalizácie alebo odtoky majú svoju životnosť, sú dennodenne namáhané splaškami, čistiacimi potrebami, mastnotou a rôznymi inými nánosmi, ktoré časom zanechávajú stopu v podobe usadenín. Tieto pri neriešení prevencie zhrubnú, zatvrdnú a vytvoria nepriechodný nános, ktorý zúži priemer potrubia. Odpad nemá kadiaľ odtekať a vylieva sa do okolia a devastuje vybudované hodnoty.

lost-places-1798643_640

V prípade havárie radíme na základe našich dlhoročných skúseností zákazníkom, aby sa čo najskôr lokalizovali, opísali rozsah poruchy, dostupné možnosti dopravy na dané miesto a opísali o aký objekt sa jedná, je rozdiel výber techniky pre veľký objekt alebo použitie techniky do domácnosti.

Skúsení a kvalifikovaní odborníci sa následne rozhodnú pre vhodný spôsob krtkovania a to buď použitím osvedčeného tlaku vody alebo uplatnia elektromechanický spôsob čistenia kanalizácie. Obidva postupy sú čo sa týka spoľahlivosti, efektivity a účinnosti rovnaké a na obidva sa môžete dokonale spoľahnúť aj pri veľkých rozsahoch havárie. Obidva spôsoby sú šetrné k prírode a pri obidvoch spôsoboch nie sú nutné vedľajšie výdavky na výkopové alebo pomocné práce napríklad v šachte.

plumber-4168973_640

Vysokotlakový spôsob čistenia spoľahlivo prečistí aj staršie upchaté odtoky a kanalizácie, pri zlom technickom stave sa dá prietok vody regulovať tak, aby sa potrubie namáhané časom nepoškodilo.

Elektromechanické čistenie, ktoré sa využíva aj v domácnosti využíva princíp špeciálnych rotačných hlavíc, ktoré svojím sofistikovaným pohybom účinne odstraňujú usadeniny v potrubiach bez rozdielu jeho priemeru alebo dĺžky. Tento spôsob čistenia sa uplatňuje aj vo väčších objektoch, elektro čerpadlo si nevyžaduje špeciálny priestor, je zabudované v servisnom vozidle.

Nikdy neviete kedy budete potrebovať naše služby – uložte si kontakt, serióznosť, odbornosť a korektný prístup sú našou zárukou.