Ženy

Psy vycítia zlého človeka

Hlavne pri psíčkaroch sa stretávam s názorom, že pes dokáže odhaliť zlého človeka. Viem, že naši štvornohí kamaráti majú lepšie vyvinuté zmysly ako my, avšak bol som na pochybách či pes má takýto šiesty zmysel. Ako človek držiaci sa faktov, venoval som chvíľku hľadaniu nejakej štúdie alebo experimentu, ktorý by túto teóriu potvrdzoval. Po chvíľke surfovania po internete a čítania rôznych článkov a názorov som nakoniec narazil na celkom čerstvú štúdiu, ktorá ma zaujala a rozšírila moje vedomosti.štěně.jpg
Pokus s potravou
Na univerzite v Japonsku sa skupina študentov vrhla do skúmania a experimentovania, aby potvrdili ale vyvrátili túto domnienku. Na pomoc si zobrali štyri desiatky psíkov a robili pokusy s potravou, pričom sa hrali na „dobrého a zlého pána“.
Študenti umiestnili do jednej z klietok potravu. Pes ju mal nájsť, pričom mu mal pomáhať alebo škodiť človek. Pri prvom pokuse pes bezvýhradne nasledoval človeka aj do nesprávnej klietky. Pri druhom pokuse síce registroval gestá a povely, ale ak ho navádzali zlým smerom, začal byť nervózny a stresovaný. Tretí pokus priniesol úžasné zistenie, takmer všetky psy sa nedali zmiasť nedôveryhodnou osobou a nijako nerešpektovali jej gestá a navádzanie. Zo 40 psov až 34 našlo svoju potravu na prvý pokus aj napriek zlým povelom.dalmatin.jpg
Z toho je jednoznačné, že pes inštinktívne rozozná nedôveryhodnú osobu a potom pred ňou stratí rešpekt. To ale celkom nepotvrdzuje domnienky o tom, že pes vycíti zlého človeka. Je nepochybné, že k tomu dokáže dospieť na základe skúsenosti a inštinktov. Otázne je stretnutie s človekom, ktorého doteraz nepoznali. Študenti svoju teóriu zovšeobecnili a podľa nich pes na základe gestikulácie a neverbálneho prejavu človeka dokážu vyčítať a vycítiť, že ide o nedôveryhodnú osobu.
Zdá sa, že aj v čítaní ľudí sú psy o čosi pred nami, takáto schopnosť by sa zišla aj nám, pravda?