Peniaze

Financie a vysoká škola

Nejeden vysokoškolský študent by vedel dať za pravdu fakt, že stredná škola bola oproti univerzite po finančnej stránke malinou. Prečo? Stredná škola má v našom živote miesto práve vtedy, keď si ešte neuvedomujeme hodnotu peňazí, hlavne vďaka rodičom, ktorý í za nás všetko platia. Či už ide o výdavky spojené so vzdelávaním alebo mimoškolské aktivity a záujmy. Naopak, výška je pre mnohých obrovské prekvapenie, keďže mnoho krát je jej realita výrazne odlišná a pomoc od rodičov u mnohých neprichádza do úvahy.

vysokoškoláci

  • Študenti svoju samostatnosť čoraz menej prežúrujú. Viaceré prieskumy ukázali, že mladí ľudia dávajú radšej prednosť kvalitnému ubytovaniu, strave a školským materiálom ako alkoholu alebo návštevám barov. Prečo? Sami si uvedomujú dopad miery úspešnosti na ich budúci život, preto sa snažia o čo najväčší úspech. Navyše, ceny nehnuteľností a podnájmom bývajú neraz prestrelené a keď študent nechce bývať so štyrmi spolubývajúcimi na jednej izbe, musí investovať do vlastného súkromia.
  • Ďalšia a najdôležitejšia položka je strava. O tú sa v prípade veľkej vzdialenosti musia postarať sami. Obchodníci sa často ani netaja tým, že v oblasti univerzít a študentských domovov umelo navršujú ceny. Preto ani nákup a varenie, či pravidelná návšteva školskej jedálne nezachránia mladých ľudí od výrazných finančných strát.

studenti

  • Nie všetko vychádza v živote mladého idealistu a to sa stáva aj na vysokej škole. Mnohý po roku alebo dlhšom čase zmenia svoje rozhodnutie a chcú študovať na inom odbore. Alebo sa rozhodnú svoj život žiť ako dospelí a to pomocou externého štúdia. Netreba ani zdôrazňovať, že obidva varianty sú nákladné a bez pomoci rodičov alebo brigád, sa to nedá zvládnuť. Mnohé vysoké školy pomaly vyškrtávajú externé formy štúdia zo svojich ponúk. Jeden z dôvodov je práve finančné zaťaženie a fakt, že čoraz menej študentov dáva šancu takejto forme štúdia.