Internet

Záhada Cikády 3301

To, čo tento obrázok spustil sa za rýchlu dobu stalo jednou z najznámejších internetových hádaniek. Minútu potom, čo bol obrázok uploadnutý niekto zistil, že ak otvoríte obrázok cez textový editor, tak v spleti kódu nájdete čitateľnú frázu, ktorá po dekódovaní povedie ku odkazu na ďalší obrázok. Tento obrázok sa najprv zdal ako slepá ulička, ale po použití programu Outguess, ktorej názov bol v tomto obrázku zašifrovaný sa z prvého obrázku podarilo získať šifru a informáciu, ktorá viedla na subreddit podstránku, ktorá po dekódovaní viedla ku knihe, ktorú s pomocou spomínanej šifry bolo možné rozkódovať. Výsledkom bolo telefónne číslo, na ktorom po zavolaní zaznel predhraný odkaz, kde robotický hlas povedal, že sú tri prvočísla, ktoré keď sa znásobia a pridá sa koncovka „com“, tak výsledná stránka povedie ku ďalšej nápovede. Jedno z tých čísel bolo 3301. Zvyšne čísla sa museli nájsť.

logo

Mnoho ľudí sa začalo zamýšľať čo táto hra znamená a kto je za tým. Nikto nevedel či je to podvrh, alebo čo bude až niekto vyrieši túto záhadu. V prvotnom obrázku stálo, že ľudia, ktorí to vymysleli hľadajú inteligentných a schopných jednotlivcov. Špekulovalo sa či sa jedná o nejakú organizáciu, ale nikto si nebol istý čo si má o tom myslieť.

Zvyšné dve čísla boli rozmery prvého obrázku. Znásobením s 3301 a pridaním.com sa hádači dostali na stránku s odpočtom času a logom cikády. Po skončení odpočtu sa stránka načítala so súradnicami miest na celej planéte. 14 lokalít v piatich rôznych štátoch. Na každej z nich bol plagát s QR kódom a logom cikády. QR kód viedol ku obrázku, obrázok ku knihe, kniha ku stránke. Ale po čase sa stránka zavrela s textom „Chceme len najlepších, nie nasledovníkov.“

kosd

Po mesiaci sa na subreddite objavila stať od cikády, ktorá hovorila o tom, že sa lov sa skončil.

Od tej doby sa cikáda ozvala ešte niekoľko krát, ale bez nejakého vysvetlenia, bez uspokojujúceho vysvetlenia o čo sa jedná. Ľudia, ktorí sa údajne dostali do tajného výberového kola vraveli, že sa im cikáda po čase prestala ozývať. Nikto s určitosťou nevie povedať či sa jednalo o jednotlivca, alebo korporáciu. Napriek tomu všetkému je to jedna z najtajnejších záhad internetu.