Syndróm kapitalistického zmýšľania

Po prevrate sa ľudia tešili na lepšiu budúcnosť – však tá budúcnosť bola i tak vykresľovaná – mala to byť doba veľkého pokroku, slobody a rovnosti. Samozrejme, nemôžme kapitalizmu odoprieť niektoré kvality – naozaj je to doba pokroku a veľkých vedeckých objavov. Taktiež človeku ponúka neuveriteľnú slobodu a možnosť mať vlastný názor, za ktorý, nech je akýkoľvek, nepôjde do väzenia. No tak ako hocijaká myšlienka, alebo hocijaký smer, má v sebe i kapitalizmus určité úskalia. Nakoľko kapitalizmus má vo svojej hlavnej pozícii zaoberanie sa kapitálom, majú niektoré jeho praktiky na svet neblahý dopad. Keď bol kapitalizmus ešte v plienkach, jeho negatívne rysy sa neprejavovali až tak markantne – ľudia hľadali cestu k realizácii a nebol tu ešte tak veľký manévrovací priestor na jeho plné zneužitie. Ale neskôr to už bolo iné. Kapitalizmus sa môže prejaviť i veľmi negatívne:

dolary
 

  • V kapitalizme sa veľmi ľahko chopí moci a vplyvu pár ľudí a to im umožňuje riadiť veľké množstvo ľudí
  • Zväčšuje sa priepasť medzi veľmi bohatými a veľmi chudobnými
  • Dnes sa schopnosti a talent necenia. Ľudia s talentom a revolučnými myšlienkami sa veľakrát nevedia vôbec presadiť. Je to doba ignorácie a nezáujmu
  • Ak sa aj dostanú múdri ľudia do popredia, skoro nikdy nedostanú za svoju prácu uznanie, ani peniaze
  • Ak sa vaše myšlienky alebo patenty stavajú do cesty veľkým korporáciám, jednoducho vás zničia
  • Neschopní ľudia zaberajú pracovné pozície ľuďom talentovaným, lebo majú peniaze a vplyv
  • Chudobní ľudia nemajú možnosť sa uplatniť
  • Veľmi inteligentní a veľmi šikovní ľudia nie sú docenení, veľakrát po rokoch vernej služby sa stávajú obyčajnými predavačkami alebo upratovačkami
  • Ľudia, čo neprodukujú žiadne hodnoty, získavajú najviac peňazí (napr. majitelia firiem, akcionári, agentúry)
  • Ľudia, čo niečo vyprodukujú/vyrobia nejakú vec, získajú najmenej peňazí a ľudia čo s tými vecami obchodujú, získajú o 70% i viac peňazí ako oni

 hotovost

Dobu si ale robíme my sami. Ako si ju vytvárame, taká bude v budúcnosti. Treba však myslieť i na to, aby bola taká doba aj udržateľná.