Vzdelanie

Pravopisné tipy pre past Simple (Minulý čas jednoduchý v angličtine)

Ako tvoriť pravidelné slovesá v past simple:

minulý čas

 1. U väčšiny slovies pridajte jednoducho -ed. Napr. talk > talked, employ > employed
 2. Ak sa krátke sloveso končí formou spoluhláska-samohláska-spoluhláska, zdvojnásobte posledné písmeno a potom pridajte -ed. Napr. stop > stopped, top > topped
  Avšak nezdvojnásobujte posledné písmeno, ak sa slovo končí písmenami w, x alebo y. Napr. play > played, mix > mixed.
 3. Ak sa v dlhších slovách posledná slabika slovesa končí formou spoluhláska-samohláska-spoluhláska a na tejto slabike je prízvuk, zdvojnásobte poslednú spoluhlásku a potom pridajte -ed. Napr. prefer > preferred
  Avšak nezdvojnásobujte posledné písmeno, ak je prízvuk na prvej slabike. Napr. enter > entered
 4. Ak sa sloveso končí písmenom e, jednoducho pridajte za neho -d. Napr. create > created, live > lived
 5. Ak sa sloveso končí spoluhláskou + y, zmeňte y na i a potom pridajte -ed. Napr. try > tried

Past simple tense (minulý jednoduchý čas) však nie je v skutočnosti naozaj jednoduchý. Hlavným problémom sú pravopisné pravidlá jeho používania.
Prostredníctvom „jednoduchej minulosti“ opisujeme v angličtine činnosť, ktorá sa začala v minulosti a skončila v minulosti. Môže to byť niečo, čo sa stalo pred dvadsiatimi rokmi alebo aj niečo, čo sa stalo pred dvoma minútami. Začalo to. Skončilo to. A je koniec.

past simpley

 1. I visited a client in London yesterday. Včera som navštívil klienta v Londýne.
 2. She planned the event all by herself. Celú akciu naplánovala úplne sama.

Najbežnejšie časové výrazy používané v past simple sú: yesterday, a week (month, year) ago, last (month, year, weekend, Monday) night, the day before yesterday, two days (months, years) ago. Časový výraz sa objavuje buď na začiatku alebo na konci vety – ale nikdy uprostred vety.
Formovanie Past Simple

Podmet Sloveso + d, ed, ied
alebo nepravidelná forma (V2)
Zvyšok vety
I / He / She / It You / We / They walked to the shop yesterday
slept late last Saturday

Past simple sa zvyčajne vytvára pridaním -d, -ed, alebo -ied k základnej forme slovesa, avšak v angličtine je mnoho nepravidelných slovies, ktoré v minulom čase nadobúdajú úplne inú formu. Niektorí to nazývajú V2 forma slovesa. Najlepšie, čo môžete urobiť, je naučiť sa ich.